Vannkomiteen ber alle som fremover besøker hyttene sine om å stenge alle vannkraner. Dette for å være klar til vannet blir påsatt, antagelig før påske. Som vanlig er vi avhengig av været, for å få vannet i gang. Nærmere beskjed om påsetting av vannet kommer senere.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke