Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 5. april 2022 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo.

Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet.

Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet.

Styret i Langebåt Vel

Dagsorden, saksliste, årsmøtet 2021

Vedl. 1. Styrets årsrapport 2021 ver.2.1

Vedl. 2. Vannkomiteen 2021 – årsmelding

Vedl. 3. Årsberetning 2021 Tiurlia

Vedl. 4. Årsberetning 2021 Sandbukta båtforening

Vedl. 5. Årsrapport for 2021 Langebåt Minigolfklubb

Vedl. 6. Årsrapport fra Miljøkomiteen

Vedl. 7+9. Regnskap og budsjett 2021

Vedl. 8. Revisjonsrapport for 2021 Langebåt Vel – mars 2022

Vedl. 10. Valgkomite Langebåt 2022