Det har fra onsdag morgen til i dag, fredag, kl. 18.00, gått ut over 100 000 liter vann. Det er nå reparert mange frostskader, samt stengt åpne kraner. Fortsatt forsvinner det mer vann ut enn det vi klarer å etterfylle, så alt er vel ikke tettet enda.

Vannet blir stengt kl. 21.00 i dag fredag og satt på i morgen, lørdag, ved 08.00-tiden.

Alle som kommer på hyttene må sjekke eget vann og gjerne på nabo hytter. Flere hytter har ikke stoppekran ute og det gjør jobben vanskelig for vannkomiteen og sjekk om det går vann inn. Stoppekran utenfor hytta er et krav når det gjelder sommervannet.

Hilsen Olav Aardalsbakke