Til våre medlemmer.

Området rundt Velhuset er ryddet for trær og buskas. Som nevnt på vårt årsmøte ønsker styret å bruke dette området til lek og friluftsaktiviteter for barn og voksne i Langebåt Vel. Mye kan tilrettelegges allerede i år uten for omfattende kostnader, men styret er på sikt innstilt på å drenere og planering deler av området, samt eventuelt investere i apparater og nødvendig utstyr.

Vi ber interesserte henvende seg til Siv Andersen (s-adel@online.no) for ideer om hva området kan brukes til og om du ønsker å være med å tilrettelegge området for deg og dine barn.

Styret.