Vi starter med oppmøte ved velhuset kl 11:00 og avslutter med enkel servering og registrering kl 14:00

Dugnadsoppgavene vil bl.a. bestå i å rydde langs velveiene. Disse er: Langebåtveien (fra velkommen til Langebåt skiltet), Sandbuktveien, Tiurliveien og Bryggeveien. Det er diverse arbeider rundt helikopterlandingsplassen. Ved velhuset skal det rakes og fjernes ugras. Badestrender trenger også en opprydding etter vinteren.

Vet du om andre oppgaver som bør utføres, ta kontakt med oss.
Kontaktperson i styret er: Thore Retvedt – e-post: thore@retvedt.no – tlf 464 43 994.