Miljøkomiteen får stadig flere henvendelser fra medlemmer som «mures inne» av trær som hindrer sol og utsikt. Styret i Langebåt Vel vil derfor minne om at hytteeierne i vellet har følgende forpliktelse som er nedfelt i sitt skjøte:

«Trær som hindrer utsikt. Parselleierne plikter å fjerne trær som i vesentlig grad hindrer utsikt for andre tomter. I tilfelle tvist avgjøres dette ved voldgift etter tvistemålsloven kap. 32.»

Dette er også nevnt i våre vedtekter, vedlegg 2.

Dette betyr i klartekst at det er du som hytteeier som er forpliktet til å fjerne de trærne som i vesentlig grad sperrer for utsikten for naboen bak deg. Du kan selvfølgelig diskutere med naboen om fordeling av kostnader, ved og fjerning av kvist, men det er du som har trærne på din tomt som er ansvarlig for at dette gjennomføres.

Styret i Langebåt Vel.