Det virker som det er en liten lekkasje på høytrykkskursen, den er nok ikke stor, men det går ut mer vann enn normalt. Håper det er noen som kan sjekke ledningene i området rundt de øverste hyttene.

Høytrykken går på i Svarttrostveien, Myrabakken, øverste del av Harebakken og i Tiurlibakken.

For vannverket Olav Aardalsbakke