Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 12. april 2023 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo.

Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste samt nødvendige vedlegg til møtet.

Hvis du ikke kan møte, men ønsker å gi fullmakt til et annet medlem, vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema som fullmektigen kan ta med på møtet.

Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet.

Styret i Langebåt Vel

Fullmaktskjema
Langebåt Vel.
Dagsorden på årsmøtet 2022

Vedl. 1. Styrets årsrapport 2022 ver.1.1
Vedl. 2. Vannkomiteen 2022 – årsmelding
Vedl. 3. Tiurlia Båtforening -Årsberetning 2022
Vedl. 4. Årsberetning 2022 Sandbukta båtforening
Vedl. 5. Årsrapport for 2022 Langebåt Minigolfklubb
Vedl. 6. Årsrapport 2022 fra Miljøkomiteen
Vedl. 7. og 10. Regnskap og budsjett 2022
Vedl. 8. Revisjonsrapport for 2022 Langebåt Vel – mars 2023
Vedl. 9. Styrets forslag til nye vedtekter Langebåt Vel med høringsuttalelser