Sommervann kommer antagelig lørdag 29. april.
Arbeider nå med klargjøring for vannprøver og når de er godkjent kan tankanlegget fylles opp.
Regner med at dette er klart til lørdag 29.
Da trenger vi en del folk til å sjekke vannledningene for lekkasjer og åpne kraner.

Ny melding om tid for fremmøte for sjekk kommer neste uke.

 For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke