Årets dugnad i Langebåt Vel blir lørdag 3. juni.

Hold av datoen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.

Mvh Styret v/ Thore Retvedt