Sommervannet settes på lørdag kl. 13.00. Vi håper da at vi har nok vann på tankene til å sette i gang. Derfor ber vi om at de som har muligheter til å møte ved pumpehus 4 på toppen av Sandbuktveien kl. 13.00.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke