Sommervannet ble stengt mandag formiddag da det var helt tomme tanker.

Fra kl. 11.00 på søndag til kl. 11.00 på mandag var forbruket på høytrykken hele 37454 literog på lavtrykk mot Oslofjorden på 58297 liter.

Derfor blir det ikke vann før på lørdag og da vi vi ha noen til å gå over ledningsnettet.

Vannkomiteen tettet mange frostskader på lørdag og hadde håp om at vi hadde funnet destørste lekkasjene, men det ser ikke ut til at vi har det.

Håper på fremmøte ved pumpehuset på toppen av Sandbuktveien kl. 12.00 på lørdag og da skal vi ha fulle tanker å starte med. 

Mvh Olav Aardalsbakke