I forbindelse med dugnaden 3. juni vil vi etter oppfordring fra Posten «rydde» opp i postkassene ved Velhuset. Er det en postkasse som ikke er i bruk, vennligst merk denne – sett på en lapp som festes med tape.

Vil du gjerne beholde postkassen din, sendt en e-post til thore@retvedt.no  Postkasser som ikke er i bruk vil bli fjernet.

Hilsen styet ved / Thore Retvedt.