Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dere ønsker å beholde postkassene. Vi vil ikke fjerne postkasser uten at vi har fått beskjed. Det er derfor ikke lenger nødvendig å sende oss e-post at du vil beholde postkassen.

Vi minner om dugnaden lørdag 3. Juni kl 11:00 – 14:00. Ta med redskap.

Noen aktuelle oppgaver:

Ryddig langs velveiene: Langebåtveien, Sandbuktveien, Tiurliveien og Bryggeveien.

Rydding på strendene og rundt velhuset

Vasking av velhuset utvendig

Vannverket: Gå langs ledningene og løfte dem opp så de er synlige.

Enkel bevertning og registrering ved dugnads slutt.

Mvh styret v/Thore Retvedt