Vi har store utfordringer med sommervannet nå. Det går ut mellom 40000 og 50000 liter i døgnet, selv om det ikke er veldig mange hytteeiere her nå.

Vannkomiteen tror at vannet forsvinner ned i et privat borehull, som ikke har tilbakeslagsventil. Dette skjer på lavtrykken.

Høytrykkskursen er meget stabil, det samme er lavtrykken mot Tiurlibakken og mot Oslofjorden fra Dronningveien og nordover.

Etter mange timer i terrenget har vi ikke rukket å sjekke noe mer.

Vi må be alle som har eget borehull å montere tilbakeslagsventil på eget vann, samt ha minst 2 kraner mellom eget vann og velvannet.

Får vi ikke kontroll på vannet, må det nattestenges hver natt i helgen.

Er det spørsmål. så ta kontakt med Olav Aardalsbakke, tlf 905 18 577,

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke