Det ble denne uken tatt vannprøver av sommervannet og tilbakemeldingen fra laboratoriet sier at det er E. koli bakterier i vannet.
Drikkevannet må derfor kokes frem til vi finner ut hvilket borehull som er forurenset og får rettet opp dette.
Nye vannprøver vil bli tatt så snart som mulig og levert til ny analyse.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke