Sommervannet friskmeldes
Bakteriene er nå borte fra pumpe hullene og det blir montert nye UV-filtre for rensing av vannet i morgen formiddag.
Det betyr at vannet er friskmeldt midt på dagen i morgen.
I forbindelse med utskifting av UV-filtre i morgen formiddag, vil vannet være stengt i ca. 1/2 time. Dette til orientering.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakkeè