Sommervannet på Langebåt ble stengt i dag, onsdag kl. 12..00.
Vannkomiteen ber om at alle hytteeierne åpner utekraner, slik at alt vannet renner ut av slangene før det blir frost.
Kraner som ikke blir åpnet fryser veldig lett og må da skiftes til våren.
Er det spørsmål, ta kontakt med Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577

For vannkomiteen
Olav Aardalsbakke