Årsmøtet i Langebåt Vel for 2023

Innkalling til Årsmøtet i Langebåt Vel den 10. april 2024 kl. 1800 i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1179 Oslo.

Vedlagt vil du finne forslag til dagsorden/saksliste

Andre nødvendige vedlegg til møtet vil du også finne her.

Hvis du ikke kan møte, men ønsker å gi fullmakt til en annen, vennligst benytt vedlagte fullmaktsskjema som fullmektigen kan ta med på møtet.

Vi vil som vanlig servere snitter og kaffe etter møtet.

Styret i Langebåt Vel

Fullmaktskjema 2023

Langebåt Vel. Dagsorden på årsmøtet 2023

Vedl. 1. Styrets årsrapport 2023

Vedl. 2. Årsberetning 2023 Vannkomiteen

Vedl. 3 Tiurlia Båtforening Årsberetning 2023_

Vedl. 4. Årsberetning 2023 Sandbukta båtforening

Vedl. 5. Årsrapport for 2023 Langebåt Minigolfklubb

Vedl. 6 Årsrapport 2023 fra Miljøkomiteen

Vedl. 7 og 9. Regnskap 2023 og budsjett 2024

Vedl. 8. Revisjonsberetning 2023

Vedl. 10. Valgkomite Langebåt 2024