Oppmøte ved Velhuset kl 11:00

  • Rydding langs velveiene: Langebåtveien, Sandbuktveien, Tiurliveien og Bryggeveien.
  • Rydding på strendene og rundt velhuset.
  • Vannverket: Gå langs ledningene og løfte dem opp så de er synlige, sjekke for lekkasjer – Olav leder dette.
  • Vaske Velhuset

Ta med redskap. Enkel bevertning ved dugnads slutt.

Vel møtt – styret v/Thore Retvedt