I dag, samtidig med dugnaden, har alle vannledningen blitt sjekket og kun mindre lekkasjer ble funnet og tettet, Vi tror nå at det kan være noen som har eget vann og sommervann, ikke har skilt disse med doble kraner. Det er til nå i dag, kl. 18.00, gått ut nesten 40000 liter vann og dermed må vi stenge sommervannet senest kl. 22.00for å ha vann i morgen.
Vi ber alle med egne brønner å sjekke at ikke sommervannet går ned i egen brønn.

For vann komitéen, Olav Aardalsbakke