Alle medlemmene i Langebåt vel har fått tilsendt en informasjon fra Follo Rens om kildesortering av avfall.

Den inneholder en brosjyre om enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere.

Vi ber medlemmene se bort fra informasjonen.

Langebåt vel skal, i forståelse med Frogn kommune,  opprettholde dagens felles containerløsning. Styret