Sommeren nærmer seg og det er tid for årsmøtet i minigolfen.Vedlagt vil dere finne innkallingen med årsberetning og regnskap. Det virker som banen har klart seg bra gjennom vinteren også i år. Hvis været er fint tar vi 1 time etter årsmøtet og rydder, raker, støvsuger/feier banene og området slik at banene er klare for bruk. Still opp på årsmøtet slik at vi sammen klarer å skape en vital klubb med aktiv deltakelse fra medlemmene.
PS! Kontroller vedlagte medlemsliste. Send oppdateringer til meg slik at jeg kan ajourføre listen.

Regnskap 2011 signert

Medlemsliste Langebåt Minigolf klubb 120513

Innkalling tilårsmøte for 2012 Langebåt Minigolf Klubb

Velkommen, vi sees!  For Langebåt Minigolf : Terje Haugseth, (Sekretær)