Hei alle Minigolfere! Vedlagt vil dere finne referatet fra årsmøtet som ble avholdt lørdag 26. mai 2012. Regnskapet for 2011 følger vedlagt.
Ny oppdatert medlemsliste følger også med. Årsmøtet besluttet å beholde samme kontingent for 2012 som for siste året, kr. 250,-. Ber derfor om at alle betaler inn årets kontingent så snart som mulig, senest 15. juni.
Noen praktiske opplysninger: Køller og baller kan kjøpes hos kasserer. Bocciakuler kan kjøpes på Biltema. Dugnad lørdag 30/6 kl 15.00. Hold av tidspunktet. 2 baner bør vatres opp, Bytte filt på alle banene, Bør plante noen prydbusker i skråningen mellom banene, fylle opp subus rundt banene der det er nødvendig, skifting av filt på banene. PS: Husk å sende adresseendringer. Med ønske om en fin sommer ,Hilsen Terje Haugseth (sekretær)

Regnskap 2011 signert     Referat årsmøte Langebåt Minigolf Klubb året 2011   Medlemsliste Langebåt Minigolf klubb 120522