Veidekke planlegger asfaltering av Langebåtveien ved sommerbutikken og tilstøtende parkeringsplass torsdag 14. juni

Arbeidet vil foregå hele arbeidsdagen, men det skal ikke hindre trafikken vesentlig.

Vi ber bilførere ta hensyn til arbeidet.