Det var avtalt at asfalteringen skulle starte torsdag, men den vil starte fredag kl. 07.00. Veien vil ikke bli stengt , og de regner med at arbeidet er ferdig ca. kl. 13.00.

Hilsen Arild Kristiansen