Det går rykter om at den tradisjonsrike sommerfesten i Tiurlia Båtforening avholdes lørdag 21. juli.
Den begynner med leker for barna kl. 17.00.
Grillen tennes kl. 18.00, og det vil også bli salg av drikke og wienerpølser. Ryktene sier også noe om vinlotteri (!)

Velkommen !