Vannet vil bli stengt 24. oktober kl. 15.00.

Vannkomiteen ber alle sette opp kranene etter denne dag og få tappet ut vannet. Kranene bør stå åpne ca. 14 dager for å få tørket ut.