Denne gangen sender vi alle papirene til generalforsamlingen både pr. mail og vanlig post.

Nær 60% har nå oppgitt mailadresse til Langebåt Vel.  Vi bør bevege oss videre mot 100%, da dette både gir raskere og billigere informasjon til medlemmene.

Vi ser derfor frem til å motta også din e-post adresse. Du kan sende den til : post@langebaat.no.