Innlegg fra mljøkomiteens leder, Trond Westersø, på generalforsamlingen 5. februar 2013

Jeg er bedt om å si noe om et tiltagende problem på Langebåt. Det gjelder trær som dekker mye av utsikten og er til sjenanse for mange hytteeiere.

Først litt historie…. Mor og far kjøpte eiendom på Langebåt  i 1952/53 av Frogn kommune. Store trær var felt og området var ryddet før kommunen regulerte området og solgte tomtene til de heldige menneskene som satset på å bygge et landsted ved Drøbak. Langebåt ble meget populært med kort avstand fra hovedstaden og de fleste tomtene hadde en fabelaktig utsikt grunnet kommunens ”rensing”.  Nesoddbåten la til ved Langebåt brygge de første sommerferiene jeg var her ute. «Fattern” brukte gjerne ”Prinsen” ut på lørdag og inn på mandag morgen. Til å begynne med ble det bygget små ”plankebuer” på de fleste eiendommene og alle ungene hadde fantastiske ferier der ute. På 1950-60 tallet kunne vi sitte på plassen utenfor hytta vår og se fjorden og båtlivet fra Askholmene og helt til Jeløya ved Moss. En fantastisk plass med topp utsikt og en herlig ferieidyll som også mine barn og barnebarn heldigvis har fått oppleve.

Slik er det ikke lenger og derfor kommer jeg med en sterk oppfordring til alle hytteeiere på Langebåt. Mange av oss ser knapt Oslofjorden på grunn av trær som dekker utsikten. Vi begynte å miste noe av utsikten på 1970 tallet på grunn av voksende trær.  De absolutt fleste aksepterte å legge ned ”raier” og trær som etter hvert strakk seg mot himmelen og dekket for utsikten. De fleste av oss hadde jo kjøpt utsiktstomter og i skjøtene fra 1950 årene står det at trærne skal holdes nede og ikke være til sjenanse for naboer. Det levde man etter, men etter hvert har dessverre endel trær fått vokse fritt og dekker all utsikt for bakenforliggende hytter. Dette kan vi ikke lenger akseptere. Styret i Langebåt vel blir stadig oftere kontaktet av medlemmer som sjeneres av naboens trær. Styret har dessverre ikke hjemmel til å gjøre noe annet enn å appellere til  medlemmene om å holdet veksten nede.

Jeg har sittet som medlem av miljøutvalget i vellet i nærmere 25 år, hvorav de siste 10 år som formann. Vi har sett det som en primæroppgave å hjelpe til og ”megle” frem avgjørelser til beste for alle hytteeiere, slik at alle kan ha det hyggelig når de drar på hytta. Det bør være unødvendig å havne i nabokrangler eller rettsaker på grunn av sjenerende trær!

I mine ti første år i miljøkomiteen jobbet avdøde hytteeier og barndomsvenn Even Bjerke og jeg, i samråd med styret, iherdig med å opparbeide friarealene til parkmessig standard.   Vi fikk nemlig stadige meldinger fra hytteeiere om at trær på friarealene var til sjenanse. Da gikk vi til privat innkjøp av traktor med kløyver og motorsag. Vi hugget, kappet og fjernet trærne mot at vi fikk veden. Det var tungt arbeid, men ga god mosjon i flere år. I tillegg tok vi på oss en rekke jobber hos tomteeiere mot godtgjørelse.

Da jeg rundet 50 år og Even døde anså jeg min tid som treklatrer for avsluttet, selv om jeg fortsatt gikk under navnet ” Ekornjensen”.   Nå ser vi alle at treproblemet bare blir større og større igjen. Derfor retter jeg en innstendig henstilling til alle hytteeiere om å bidra til at trivselen igjen kan øke på Langebåt. Vi ønsker ikke snauhogst, men et parkmessig pent opparbeidet område hvor vi alle kan trives uten opprivende nabokrangler og rettsaker.

Jeg har i flere tilfelle hørt uttalelser som” Jeg kutter ikke trær bak meg før han foran meg kutter trærne sine!” Med en slik innstilling kommer vi ingen vei. Miljøutvalget har ofte meglet og med godt resultat. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er vanskelig å finne enighet med naboen. Kanskje vi sammen over en kaffekopp på terrassen kan finne en løsning som alle parter er tjent med.

Personlig mener jeg, som et utgangspunkt, at den som eier treet og har latt det vokse, som må ta kostnaden ved felling. Likevel finnes det eiendommer med mange tomter og høye trær foran seg. Da blir det en uforholdsmessig høy kostnad for en eiendomsbesitter å ta belastningen for hogsten. Da gjelder det å finne en smidig, felles løsning. Det er fint at styret nå har forhandlet fram en avtale med en profesjonell trefeller som kan gi medlemmene gunstig  pris på felling, kapping og fjerning av virke.  Han vil bli benyttet av vellet til å holde veksten på friarealene nede. ( se referatet fra generalforsamlingen)

Husk: Hogst på friarealene skal ikke forekomme uten tillatelse fra styret/miljøkomiteen.

Hvis trær på friarealene er til sjenanse, ta kontakt og vi tar sammen en befaring. Trærne skal i så fall være til sjenanse.    i ønsker at områdene skal være parkmessige og til det beste for alle.

Til slutt vil jeg nevne at en mengde store trær kan være råtne innvendig.Hul stubbe  Hvis dette er trær på din tomt, kan et vindfall bli fryktelig dyrt og skade mennesker og eiendommer. La oss hjelpe hverandre og ta et skikkelig skippertak dette året.    Vi er på Langebåt for å nyte omgivelsene og utsikten.

Med ønske om en riktig god vår og sommer!

Trond Westersø,  Svarttrostvn. 5