burglarStyret har fått melding om at hytteeiere på Langebåt hadde ubudne gjester i helgen.

Det gjelder tre hytter i øvre del av Myrabakken.

Innbruddstyvene var trolig profesjonelle og gikk etter lett omsettelige gjenstander som flatskjermer og annet elektrisk utstyr.

Vi ber hytteeiere ta en tur ut og se etter hytta.

Dessuten er viktig å holde øye med og notere seg nummer på ukjente biler i området.

Hilsen Styret