Fartsdempere i Langebåtveien                                                                        

En del bilister viser dessverre liten respekt for fartsgrensen i Langebåt. Tross skilting og en rekke henstillinger er hastigheten for høy og respekten for fotgjengere for liten.   Styret har derfor besluttet å undersøke mulighetene for to fartsdempere i Langebåtveien.

Forurensing av vannverket                                                                                        

Forurensing av grunnvannet er et alvorlig problem. Vi har utmerket vannkvalitet på Langebåt, men tidvis gir vannprøvene utslag som ikke kan aksepteres. Derfor sender vi nå ut et spørreskjema som alle hytteeiere må fylle ut og undertegne. Utslippserklæring[1]

Tilbud om trefelling

Styret har inngått en avtale med Espen Solvik om felling og rydding av trær på fellesområdene. Avtalen kan også benyttes av medlemmene ved direkte kontakt med Solvik for priser og nærmere avtale. Trefelling

Nøkler til velhuset

Huset er til felles benyttelse og er satt opp med rådløst nett. Hvis noen ønsker å kjøpe en nøkkel, kan det ordnes ved henvendelse til sekretæren helge@nadivana.com

Koordinatene til hytta

Ved utrykninger eler bruk av GPS, kan det være nyttig å kjenne og slå opp koordinatene på hytta. De kan hentes fra Norsk Luftambulanses hjemmeside www.norskluftambulanse.no

Fellesdugnaden

«Vårens vakreste eventyr» på Langebåt må vel være fellesdugnaden. Den arrangeres i år lørdag 1. juni. Hvis værgudene blir helt umulige, utsettes den til lørdag 8. juni. Vi kommer med nærmere informasjon på hjemmesiden, men minner om at dugnaden er obligatorisk. Har du ikke anledning til å møte, bør du sørge for erstatter eller betale det gebyret. 

Hurra for hjemmesiden vår og epostadresser!

www.langebaat.no er den raskeste og sikreste måte å være orientert om forholdene Langebåt. Styret benytter også i økende grad epost for å spare kostnader. Nå har nær 70% av medlemmene oppgitt epostadresse. Vi gir oss ikke før alle er med! Vennligst også å oppgi eventuelle endringer i adresse eller salg av hytta

 Når settes sommervannet på?  Svaret vil kommer på websiden !!!!