Vi sender i disse dager ut pr. post referatet fra generalforsamlingen, et informasjonsskriv, bankgiro for innbetaling av medlemsavgift og en egenerklæring om utslipp av svartvann fra hytta.

Referatet ligger allerede på hjemmesiden vår www.langebaat.no

Infoskrivet og egenerklæringen følger vedlagt. Vennligst les grundig gjennom dokumentene og lever erklæringen innen fastsatt frist.Det vil spare oss for mye unødig arbeid.

Vi ser fram til et nytt år på Langebåt med håp om gode dager og godt vær!

I første omgang ønsker vi alle en god påske !

 Styret

Infoskriv 1-2013

Utslippserklæring[1]