Det kommer sikkert ikke som en overraskelse; vannet kommer ikke på til påske i år.
Den gode meldingen er at pumpehus i på Sandbuktveien og Svarttrostveien gir krystallklart vann nå. De andre pumpehusene har ikke vannkvalitet som er god nok nå. Det er for mye humus i disse hullene.
Så fram med bøtter og spann for dere som feirer påske på Langebåt.

Med vennlig hilsen og ønske om en god påske.
Olav Aardalsbakke