Vi viser til vedtak på generalforsamlingen om å sette av penger til felling av store, sjenerende trær på friområdene. Det er kraftig vegetasjon på Langebåt og mange medlemmer har fått redusert sikt på grunn av dette. Espen Solvik vil i løpet av april felle, kappe og rydde etter trær på fellesområder i Sandbuktveien, ved pumpehuset i Tiurliveien og muligens noe på Sørstranda. Stokkene blir kappet i bærbar lengde og lagt på samlingsplasser. De kan hentes vederlagsfritt av medlemmene. Kvister blir malt opp og lagt på anviste steder i fellesområdet.

Vi minner om at medlemmer som ønsker felling av trær på egen tomt kan kontakte Espen Solvik for bistand.  Telefon 908 68994