Satte i går ettermiddag. fredag, på vannet syd for Tiurliveien og øst for Lyksetveien. Flere åpne kraner og mye kvist og annet over deler av ledningsnettet. Noen hytter har ikke stoppekran på stikkledningen inn til hytta, og da er det vanskelig å kontrollere om vannet går inn. Dette er ett krav som vi må få på plass såsnart som mulig. Alle fikk ledninger inn på sin tomt da vannledningene ble lagt ut og da var det stoppekran utvendig. Disse kranene vil bli belastet den enkelte hytteeier. Videre må alle grave frem ledningene på egen tomt, da det nå er vanskelig å sjekke disse for lekkasjer.
Skal lørdag sette på vannet vest for Lyksetveien. Vannet syd for Sandbuktstien kommer også på i dag, dersom noen kan følge opp ledningen. Her har imidlertid hovedledningen tendenser til å sprette fra hverandre i noen skjøter og derfor gikk det ut 22000 liter på en slik lekkasje i går.
Jeg tror at nå har vi vann på ca. 70 % av alle hyttene.
Dersom noen oppdager lekkasjer, så gi tilbakemelding til Olav på tlf. 905 18 577 eller fra søndag til tirsdag til Knut Barkeng 911 70 585.