Alle kurser er satt på. Ytterste del av Lyksetveien vil Finn Viggo Amundsen sjekke idag, søndag. Forøvrig ser vannet ut til å stå bra på høytrykken og på lavtrykk mot Hallangspollen. Mot Oslofjorden gikk det ut endel vann i går ettermiddag, men det skal ikke være fare for å gå tom for vann i tankene idag, søndag.
Alle i vannkomiteen er borte i helgen, også Knut Barking og meg. Skulle noen oppdage lekkasjer, så send en tekstmelding til meg og jeg skal se på hva jeg får ordnet via telefon.
Jeg er tilbake på onsdag og håper alt går bra.
Olav Aardalsbakke, 905 18 577 eller oaardals@online.no.