Sommeren nærmer seg og det er tid for årsmøtet i minigolfen. Vedlagt vil dere finne innkallingen med årsberetning og regnskap.

Still opp på årsmøtet 25. mai, kl. 14.00 slik at vi sammen klarer å skape en vital klubb med aktiv deltakelse fra medlemmene.

PS! Kontroller vedlagte medlemsliste. Send oppdateringer til meg slik at jeg kan ajourføre listen.

Velkommen, vi sees!

For Langebåt Minigolf

Terje Haugseth (Sekretær)

Innkalling tilårsmøte for 2013 Langebåt Minigolf Klubb
Regnskap 2012
Medlemsliste Langebåt Minigolf klubb 10mai2013