Til alle medlemmene i Langbåt Vel.

På årsmøtet i Langebåt Minigolf ble det besluttet å sende ut et meget godt tilbud til alle medlemmene i langebåt Vel om medlemskap i
Langebåt Minigolf.

Tilbudet er som følger:
Innmeldingsavgift: kr. 1.500,-. Du får også med 1 stk. golfkølle samt 2 baller.
Dette er 50% rabatt på ordinær innmeldingsavgift samt gratis kølle og baller
Tilbudet gjelder fra nå og til 15. juli 2013.
Meld deg inn ved å betale kr. 1.500,- til:

Kontonr.: 5082 06 78726
Navn: Langebåt Minigolf Klubb, Co Lisa Smedstad
Lerdalsfaret 1B
1263 Oslo

Send også en mail til terje.haugseth@gmail.com med registreringsinformasjon for medlemsregisteret.

Navn:
Postadresse:
Post sted:
e-mail
Hytteadresse:
Rode:
Gnr.
Brnr.
Telefon/mobil

Vi ønsker deg velkommen til hyggelige stunder på minigolfbanen.

Mvh.
For styret i Langebåt Minigolf Klubb
Terje Haugseth