Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 219 andre abonnenter

Hva med litt mere liv i velhuset vårt?

Etter en meget vellykket dugnad har styret snakket med flere medlemmer om hvordan vi kan gjøre området til en triveligere møteplass og noe mere enn et plasseringssted for containere og postkasser!

All ære til minigolfklubben som nå vil oppgradere banene og friste nye medlemmer. De vil også arrangere en åpen turnering i sommer.

Hvordan skal vi få mere liv i og rundt velhuset vårt? Ikke alle vet at det er mulig å låne det til forskjellige anledninger. Dessverre er det ikke innlagt vann og toalettfasiliteter der, men det rommer et passe stort rom med bord og stoler som kan settes opp til mange ulike formål.

Hvis medlemmer ønsker å benytte velhuset, send en mail med forespørsel om dato til post@langebaat.no                                                                                          Eneste krav til deg som lånetaker er å sette bord og stoler tilbake slik det stod ved ankomst og børste/tørke og vaske bord og gulv før du forlater lokalene. 

Vi ønsker gode forslag til alt fra spilledag med kortspill og/eller brettspill med turneringer. Det kan være arrangementer for en vennegruppe, et nabolag eller åpent arrangement. Kanskje noen vil friste med vafler eller annen enkel servering. Her er det bare fantasien som begrenser mulighetene!  

Vi tar gjerne imot en bokhylle. Der kan medlemmer hente eller levere bøker så flere kan lese dem.

Velhuset er i utgangspunktet låst, men nøkkel kan hentes hos styrets medlemmer for anledningene.

Vi inviterer til en ide-dugnad og håper det kan blir mere liv og lek i velhuset vårt.

Styret

Vårens vakreste eventyr på Langebåt !

Endelig er våren på vei hitover og vi kan forberede oss på en ny sommer på hytta!
Vi inviterer derfor til den tradisjonsrike felles dugnad lørdag 25. mai kl. 11.00.    

Hvis været gjør det umulig, utsettes den til lørdag 1. juni.
(Etter henstilling hindrer vi dermed kollisjon med Færderseilasen!

Dugnaden avsluttes med forfriskninger kl. 15.00.
Forslag til oppgaver som bør utføres under dugnaden, sendes til styret på post@langebaat.no

Dokumenter fra generalforsamlingen

Styret har bestemt at alle dokumentene skal være tilgjengelige på hjemmesiden vår.

Vedlagt ligger referatet (usignert) og alle dokumentene fra generalforsamlingen:

Vannet stenges

I dag, lørdag, stenges vannet kl. 09.00 og frem til kl. 12.00. Årsaken er stort forbruk i natt, og at tankene er tomme. Vi fyller nå bare fra 2 borehull, mot vanligvis fra 4, de to siste gir ikke vann nå og vi må rense disse borehullene etter påske.

Olav Aardalsbakke

Ny status for sommervannet

Vi får fortsatt ikke vann gjennom til tankene i Tiurliveien og derfor blir det ikke vann denne helgen. Gjør nytt forsøk på tirsdag ettermiddag til uken. Ber om at alle som er på Langebåt stenger kraner hos seg selv og gjerne hos naboen. Dette vil hjelpe oss når vi setter på vannet.å

Vannkomiteen v/Olav Aardalsbakke

Fra styret i Langebåt Vel: Brannvesenets hyttekampanje!

Nå i påsken gjennomfører brannvesen over hele landet Hyttekampanjen 2019.  Budskapet er enkelt: Sjekk røykvarsleren!

Kampanjen utføres av brannvesen i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

Hvorfor gjennomføres kampanjen?

 • Feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av pipe og ildsted er de vanligste årsakene til hyttebranner.
 • Håndverksmessig egeninnsats er mer utbredt på hytter enn i vanlige boliger. Dette kan øke faren for brann.
 • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som gir lang utrykningstid for brannvesenet.
 • Mange hytteeiere kjenner ikke kravene som sier at hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. I tillegg kreves et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange.

Vedlagt finner du litt informasjon og en sjekkeliste for hytteiere: Til deg med hytte i Follo

Follo brannvesen ønsker deg med dette en flott og brannsikker hyttepåske!

Ingrid H.Hansen
Branningeniør
Follo Brannvesen IKS
Teglveien 18b, 1401 Ski.
Sentralbord: 64 85 10 00
Direkte: 991 66 112

www.follobrannvesen.no

Følg oss på facebook

Gratulerer med dagen Olav!

Vi gratulerer Olav Aardalsbakke med 75-års dagen i dag!

Olav har tidligere vært formann i Langebåt Vel i 20 år, er nå leder av  vannkomiteen.

Innkalling til generalforsamling

Vi innkaller med dette til generalforsamling i Langebåt vel onsdag 27. Februar kl. 19.00 i Bekkelagshuset.

Vedlagt følger innkalling uten vedlegg.

De sendes pr. epost til alle medlemmer om få dager.

Det er derfor viktig at vi har korrekt  epostadresse.

Hvis den er endret eller nyopprettet, ber vi om å få beskjed til post@langebaat.no

Styret

Generalforsamling avholdes 27. februar

Generalforsamlingen i Langebåt Vel avholdes onsdag den 27. februar kl. 1900, som vanlig i Bekkelagshuset,
Jomfrustien 1, 1177 Oslo.

Innkalling med sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i god tid før møtet.

Hilsen Henning Kolstad, formann

Informasjon til velforeningene om slamtømming fra Frogn Kommune

Her følger litt informasjon fra kommunen til dere om de siste endringene vedrørende avløp i spredt bebyggelse. I tillegg ønsker vi å vite om eventuelle bommer som er ført opp i hyttefeltene og kontaktinformasjon.

 • Der det nå er anledning til å være med på større fellesanlegg for avløpsrensing/sjøledninger er det ikke anledning til å søke om egen/separat utslippstillatelse.
 • Tilsynsgebyr faktureres fra og med i år alle eiendommer med innlagt vann, ikke bare eiendommer med godkjent utslippstillatelse.
 • Slamtømming:
  • Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har nå avtalen om slamtømming med kommunen. Kontrakten med Aqua Power gikk ut i mars. Kontaktinfo for informasjon og bestilling til Arnkværn: Tlf. 953 02 300 e-post: oslo@va365.no
  • All slamtømming skal nå gå igjennom kommunen og foretaket vi har avtale med. Det har vi gjort for å få all slamtømming inn i slamtømmeoversikten vår. Neste tømming bestemmes ut fra forrige tømming. Når vi ikke hadde kontroll på når det ble tømt sist hadde vi mange tilfeller med at slamtømmer tømte tank med lite innhold.
  • Regningene blir ikke lenger delt opp på terminfakturaene. De faktureres nå i sin helhet på neste terminfaktura etter utført tømming, så det er sammenheng med tjeneste levert og gebyret. Vi ser det kan bli høye regninger når både gråvannstømming og tett tank faktureres på samme regning, i stedet for å ha blitt delt opp slik det var før. Prisen er totalt sett den samme, og det går an å få regninga delt i mindre deler hvis en tar kontakt med kommunen/servicetorget. Vi opplever mindre oppfølgingsarbeid både for innbyggere og oss i kommunen med denne løsningen.
  • Arnkværn forsøker å varsle tømming som best de kan før de kommer for å tømme, primært på SMS om telefonnummeret ligger på nett – alternativt med lapp i posten. Vi har dessverre ikke liste over mobiltelefonnummer til hytteeiere/innbyggere.

Slamtømming og veger stengt med bom:

I forbindelse med slamtømming har Arnkværn bedt meg om å kontakte velforeningene for å høre om eventuelle bommer. De har gjerne kontaktet dere allerede selv, også. Nå på slutten av året kjører de etter liste over anlegg som ikke er tømt inneværende år.

 • Sesongstengte bommer: Kommunen ønsker en oversikt over hvor eventuelle bommer er plassert som stenges for vinteren, og ca. når de stenges.
 • Telefon-bommer: Ønsker å få lagt inn et telefonnummer i bommens register slik at vi kan utføre tilsyn på avløpsanlegg og følge opp eventuelle miljøsaker i området. Alternativt 2-3 telefonnummer til personer som kan kontaktes for å åpne bom ved behov. Brukeren blir eventuelt tilknyttet enkeltperson/meg.

Alltid-låste bommer: Ønsker informasjon om plassering av disse.

Med vennlig hilsen

Odd Henning Unhjem
Enhet for teknisk drift og forvaltning
Besøksadresse:  Rådhusveien 6  Postadresse:  Pb 10,  1448 Drøbak
Tlf. 41 53 13 42 | odd.henning.unhjem@frogn.kommune.no

Informasjon fra vannkomiteen

Sommervannet er nå stengt for i år. Vannkomiteen ber alle om å sette opp kranene i hytter og på tomtene, slik at kranene ikke fryser når kulden kommer. Kranene bør stå opp minst en uke, gjerne lengre. Det kommer ikke noe vann i slangene igjen før tidligst i april 2019. Meld fra til Olav Aardalsbakke, (905 18 577) dersom det er noen som ønsker å legge om ledningsnettet på egen eiendom.

Det skal være vann i pumpehuset i krysset Sandbuktveien/Svarttrostveien og i krysset Tiurlibakken/Bryggeveien.

Hilsen Olav Aardalsbakke

 

 

Langebåt