Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 248 andre abonnenter

Asfaltering av Langebåtveien og velveiene i Langebåt Vel

Tirsdag 2. juni (ettermiddag) og muligens onsdag 3. juni vil det bli asfaltarbeider på Langebåtveien, Tiurliveien, Bryggeveien og Sandbuktveien.
Det er spesielt i bakken syd for krysset Langebåtveien/Sandbuktveien mesteparten av arbeidet vil foregå).

Vi beklager at det tidvis kan bli nedsatt fremkommelighet på veiene våre disse dagene.

Hilsen Styret

Langebåt Vel – årets dugnad

Grunnet korona situasjonen vil det i år ikke bli gjennomført en tradisjonell dugnad.

Vi har satt opp en liste over aktuelle gjøremål som dere gjør i tidsrommet fram til og med søndag 21. juni.
Dere melder fra til styremedlem Thore Retvedt på epost: thore@retvedt.no eller sms 46443994. Utført dugnad gir 300 kr i fratrekk på vel kontingenten for 2021.

 • Dato for dugnaden
  – Hva ble utført
  – Navn og hytteadresse
 • DUGNADSOPPGAVER:
  – Rydde langs velveiene:
  – Langebåtveien
  – Sandbuktveien
  – Tiurliveien
  – Bryggeveien
 • Rydde på strendene utenom Sandbukta og Tiurlia, hvor båtforeningene har et opplegg. Kvister legges i nærheten av container ved velhuset. Ikke legg de slik at det hindrer henting og tømming av container. Vil bli fjernet etter 21. juni.
 • Velhuset
  Veiene vil bli feid i løpet av våren, og vi trenger å få ryddet bort grusen. Vi ser på hva som skal gjøres når veien er feid.
  Rydde og luke rundt velhuset.
 • Vannverket:
  Det er stort behov for å rydde langs vannledningene. I terrenget skal ledningen være synlig, så feilsøking og reparasjoner blir lettere. Spesielt hovedledningen langs Tiurliveien, Harebakken og Lyksetveien, ellers alle ledninger i terrenget.
 • Tips oss også gjerne om andre ting på velområdene dere ser trenger en dugnadsinnsats. Meld fra til Thore.

Mangler dere utstyr eller lurer på noe, ta kontakt med Thore på mobil 46443994.

Styret ønsker dere lykke til med årets dugnad!

Vedlikehold av Langebåtveien og tilstøtende veier

Asfaltering av Langebåtveien fra krysset ved Sandbuktveien og opp bakken sydover ble i fjor utsatt til grøfting og rensking var utført. Vi har nå inngått en avtale med en entreprenør som vil utføre dette i løpet av mai (trolig første halvdel).

Imidlertid ser vi jo at vinteren ikke har vært snill med Langebåtveien i år heller, og at en ny runde med vedlikehold trengs. Det er avtalt befaring den 28. mai.

Også denne gang vil det være anledning for private veilag og andre til å «henge seg på». Disse bør da henvende seg direkte til Bård Askim, Mimax Asfalt og Betong AS, bard@mimax.no for å avtale befaring.

Avhengig av omfanget vil da selve arbeidet antakelig bli utført i løpet av juni.

Styret i Langebåt Vel

Stenging av sommervannet

Vi må desverre stenge sommervannet fra i dag onsdag 8.4, kl. 16.00 på grunn av en større ikke identifisert lekkasje.

Vannet blir satt på igjen en gang i morgen formiddag.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke

Status for sommervannet

Vannkomiteen har arbeidet med å få i gang vannet på Langebåt til påske. Vi er nå klare til å sette på kursene og håper at noen av kursene kan bli satt på onsdag 8. april kl. 12.00. Selv om det ikke er lov å bo på hyttene under dagens situasjon, håper vi det er noen som kan tenke seg å ta dagstur, slik at vannet begynner å renne i slangene. Møt frem ved pumpehuset øverst i Sandbuktveien, bare pass på å holde god avstand mellom dere. Ute langs ledningene er det lite folk og ikke fare for virus.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke 

Årsmøtet avholdes onsdag 26. februar kl.19.00

Møtet holdes, som vanlig, i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1177 Oslo.

Vi minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest fire uker før møtet. Benytt vår hjemmesides oppgitte adresse: post@langebaat.no

Innkalling med sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i god tid før møtet.

Hilsen Henning Kolstad, styreleder

Asfaltering

Nå er vi ferdig med lapping/håndlegging av asfalt på Langebåtveien, velveiene og en rekke private veier. Det som nå gjenstår er noen strekninger som skal legges med maskin.

Dette skal gjøres tirsdag førstkommende fra morgenen av og et par-tre timer.

I denne perioden vil fremkommeligheten bli noe begrenset. Vi beklager bryderiet.

Langebåtveien fra Sandbuktveien og opp bakken retning velhuset vil ikke bli asfaltert i år da det vil være nødvendig med skikkelig grøfting og drenering her. Dette vil da bli gjort neste år.

Styret i Langebåt Vel

Nok en vellykket Sandbukta dag

Nok en vellykket Sandbukta dag med lek, krabbefiske og natursti konkurranser. Det var mange som tok svømmeknappen, 6 barn svømte 25 m, 2 barn svømte 100m, 6 barn svømte 200m og 5 barn svømte hele 500m noe som er rekord mange.

Grilling av pølser og annet godt ble avslutningen på en vellykket dag hvor det var ca 130 mennesker som kom og moret seg på en fin sommerdag.